Fundusze Europejskie

unia
prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Wprowadzenie produkcji nowych produktów, automatyzacja i rozwój procesów konfekcjonowania produktów, z wykorzystaniem urządzeń wpływających na ochronę klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie
na rynek innowacyjnych produktów sterylizowanych

Nr umowy o dofinansowanie: RPLD.02.03.01-10-0022/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania naturalnych sterylizowanych zup gotowych
w transparentnych opakowaniach z tworzywa sztucznego z barierą tlenową

Nazwa Beneficjenta: Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna
Wartość projektu: 7 189 890,00 zł
Kwota dofinansowania: 4 345 375,00 zł

fundusze
polska
lodzkie
unia1
fundusze
lodz
unia

Tytuł Projektu: Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna w wyniku wdrożenia nowego modelu biznesowego

Nr umowy o dofinansowanie: RPLD.02.02.01-10-0032/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Rozpoczęcie sprzedaży produktów firmy, w szczególności zup gotowych oraz przetworów warzywnych i owocowych, na rynkach zagranicznych: słowackim, szwedzkim, rumuńskim i portugalskim.

Nazwa Beneficjenta: Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna
Wartość projektu: 433 144,50 zł
Kwota dofinansowania: 299 327,50 zł