Urbanek

POLITYKA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

Firma Bracia Urbanek jest wiodącym na rynku producentem przetworów owocowo – warzywnych oraz produktów z wykorzystaniem grzybów jadalnych.
Nadrzędnym celem naszego przedsiębiorstwa jest coraz sprawniejsze funkcjonowanie w ciągle zmieniających się warunkach oraz zadowolenie  klientów, które jest niezbędnym warunkiem powodzenia naszej firmy.

Oferując produkty o wysokiej i powtarzalnej jakości, a także zapewniając ich bezpieczeństwo zdrowotne, spełniamy oczekiwania naszych Klientów.
Dostarczamy im dokładnie takich wartości, których oczekują.
Postępujemy rzetelnie i etycznie. Dbamy o środowisko naturalne i społeczne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz potencjał wsparty nowoczesnymi technologiami oraz zaangażowaniem naszych pracowników. Współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami, gwarantującymi wysoką jakość surowców i materiałów oraz świadczonych usług.

Sprawne funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania przyczynia się do rozwoju firmy, a także utwierdza naszych klientów w przekonaniu
o naszej solidności i wiarygodności.

Rozumiemy, że zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych produktów ma wpływ na zdrowie konsumentów. Dlatego też, dzięki analizie zagrożeń, identyfikacji
i monitorowaniu Krytycznych Punktów Kontroli oraz spełnieniu wymogów przepisów prawa, eliminujemy rzeczywiste i potencjalne zagrożenia zdrowotne. Systemem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności objęto całą gamę asortymentową począwszy od zakupów poprzez proces produkcyjny do dostarczania wyrobów gotowych klientom organizacji. Dołożymy wszelkich starań, aby jakość zdrowotna produktów nie została pogorszona w trakcie realizacji łańcucha dostaw.

Politykę firmy realizujemy konsekwentnie poprzez następujące cele strategiczne:

  • umacnianie pozycji firmy na rynku,
  • stała troska o jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów,
  • poszerzanie asortymentu oferowanych wyrobów,
  • poprawa efektów ekonomicznych,
  • doskonalenie zasobów infrastruktury,
  • poprawa organizacji pracy.

Cele strategiczne realizowane są poprzez ściśle sparametryzowane cele operacyjne, zapisane w Katalogu działań i komunikowane stronom zainteresowanym.

Realizacja Polityki Jakości i Bezpieczeństwa Zdrowotnego oraz funkcjonowanie systemu są systematycznie nadzorowane poprzez audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania.

Cały personel jest zobowiązany do znajomości i stosowania zasad określonych dokumentacją systemową oraz do doskonalenia systemu zarządzania.

Andrzej Urbanek
Jacek Urbanek