Urbanek
Formularz kontaktowy
Rodzaj klienta: Osoba prywatna Firma
Nazwa firmy:
* Imię i nazwisko:
* Adres e-mail:
Telefon:
* Temat wiadomości:
* Treść wiadomości:
*
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna z siedzibą w 99-400 Łowicz, ul. Katarzynów 59. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lubograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e-mail rodo@urbanek.com.pl
* Pola obowiązkowe